Walory turystyczne. Co warto powiedzieć o zróżnicowaniu?

Ogromne zróżnicowanie walorów turystycznych umożliwia rozwój licznych rodzajów turystyki. W dużych miastach jak: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów dynamicznie rozwija się turystyka. Obserwuje się również rozwój oferty dotyczącej turystyki kwalifikowanej z coraz większym akcentem na sporty ekstremalne jak: wspinaczka (Jura Krakowsko – Częstochowska, Tatry), paralotniarstwo, paragliding i inne. Ukształtowanie powierzchni regionu ma charakter górski i wyżynny.

Stwarza to dobre warunki do takich form turystyki kwalifikowanej jak narciarstwo: alpejskie, biegowe. Popularne w regionie jest również żeglarstwo – najbardziej rozpowszechnione na jeziorach: Rożnowskim i Czorsztyńskim. Region jest również celem przyjazdów wypoczynkowych. Tu największe znaczenie odgrywają takie miejscowości jak: Krynica – Zdrój, region Podhala, czy Rabka – Zdrój. Popularne są również przyjazdy w celach religijnych. Tu decydującą rolę odgrywają sanktuaria w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie – Łagiewnikach, dom narodzin Jana Pawła II w Wadowicach. Coraz większą popularność zyskują również edukacyjne i zdrowotne motywy podróży. Większe miasta przyciągają również turystów szukających po prostu „dobrej zabawy” – rozrywki. Mimo dużego potencjału i coraz bogatszej oferty usług turystycznych brakuje zintegrowanego systemu informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji i sprzedaży ofert.
Rozwój nowoczesnych technik komputerowych stwarza wiele możliwości dla rozwoju systemu informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji w regionie.

Łatwy dostęp do Internetu umożliwia rozwój i poszerzenie zasięgu kampanii promocyjnych województwa. Rozwój turystyki może być obecnie silnie wspierany przez efektywne akcje promocyjne skierowane nie tylko do turystów. Może z nich korzystać cała branża turystyczna i około turystyczna. Promocja turystyczna powinna sprzyjać polepszeniu i wzmacnianiu wizerunku Małopolski w kraju i za granicą. Poza dobrze rozwiniętymi turystycznie miejscowościami jak: Kraków, Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz czy Krynica – Zdrój, pozostałe obszary województwa charakteryzują się słabym zaawansowaniem rozwoju systemów informacyjno promocyjnych.