Na czym polega niwelacja terenu

Budowa każdego obiektu to nie tylko wzniesienie samej konstrukcji, ale również wiele poprzedzających ją czynników i prac przygotowawczych. Jedną z nich jest niwelacja terenu składająca się z dwóch etapów niezbędnych do przeprowadzenia przed rozpoczęciem budowy.

Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu odpowiednich badań terenu, polegających głównie na dokonaniu pomiarów geodezyjnych. Pozwalają one na ustalenie wysokości terenu w każdym jego punkcie i określeniu w których miejscach trzeba go wyrównać. Drugi etap niwelacji terenu polega już na działaniach praktycznych, czyli usunięciu ewentualnych fałd lub wybrzuszeń terenu, o których dowiedzieliśmy się przy dokonywanych pomiarach.

Niwelacja terenu jest niezbędnym procesem praktycznie przy każdym rodzaju budowy, niezależnie od tego, czy będzie to niewielki dom prywatny, czy też całe kilometry dróg. Warto przy tym zaznaczyć, że proces ten nie jest uznawany za część budowy, więc nie wymaga żadnych pozwoleń.