Geokompozyt – czym wyróżnia się ten geosyntetyk?

Geokompozyt stanowi połączenie innych geosyntetyków, dlatego znajduje najwięcej zastosowań przy pracach budowlanych – szczególnie przy budowie dróg, parkingów oraz innych obiektów związanych z komunikacją.

Geokompozyt

Geokompozyt należy do geosyntetyków, czyli materiałów polimerowych, które są wykorzystywane najczęściej w budownictwie lądowym i wodnym. Odznaczają się wysoką trwałością i specjalnymi właściwościami, które sprawiają, że są to materiały znajdujące wiele zastosowań przy tworzeniu różnego typu konstrukcji. Geosyntetyki to szeroka grupa produktów, z których każdy może być wykorzystywany przy innym typie budownictwa. 

Ze względu na jego ekologiczność oraz prostotę montażu, może być wykorzystywany w miejscach, gdzie zwykłe techniki nie znajdują zastosowania lub są nieopłacalne. Może być wykorzystywany przy wzmacnianiu gruntów – w takim wypadku wykorzystuje się geowłókniny, które są połączone z wykorzystaniem materiału wzmacniającego, np. siatką. Geokompozyt stosuje się także do wzmacniania bitumicznych nawierzchni drogowych – w tym przypadku również są to geowłókniny, które łączy się ze sobą za pomocą siatki lub włókien szklanych. Znajduje także zastosowanie jako materiał drenażowy lub drenażowo-uszczelniający. Posiada również funkcję ochrony przed erozją, dlatego stosuje się go m.in. w budownictwie morskim.  

Ponadto, geosyntetyki dzielą się także na inne materiały, również wykonane z różnego typu polimerów. Należą do nich wspominane geowłókniny, czyli materiał tworzony z włókien polipropylenowych lub poliestrowych. Ich główną cechą jest dobra przepuszczalność wody, dlatego znajdują zastosowanie w konstrukcjach o działaniu filtracyjnym. Mogą także tworzyć warstwy separacyjne i ochronne. Zastosowań geowłókniny jest więcej – może być wykorzystywana pod drogę dojazdową i przy budowie innych powierzchni. 

Geokompozyt – co dodatkowo warto wiedzieć?

Geotkaniny, inaczej geotekstylia, wytwarza się z pasm lub wiązek polipropylenowych, polietylenowych lub poliestrowych. Ze względu na ich bardzo wysoką wytrzymałość na różne czynniki niszczące, znajdują zastosowanie jako warstwy wzmacniające albo separujące. Znajdują zastosowanie przy wzmacnianiu przy budowie dróg, chronią przed erozją, mogą filtrować ciecze i odprowadzać płyny. 

Geosiatki są wykonywane z takich polimerów, jaki poliester, polipropylen czy polietylen. Tworzone są za pomocą przeplatania lub zgrzewania poszczególnych włókien, w efekcie czego powstaje drobna, bardzo trwała siatka. Jest ona sztywna i doskonale zazębia się z różnego typu kruszywami, dzięki czemu dobrze trzyma się na miejscu i stanowi bardzo trwałe, wytrzymałe wzmocnienie nawierzchni. Dzięki odporności na działanie wysokich temperatur, można stosować ją także przy zbrojeniu asfaltu.  

Wyróżnia się również geokraty, czyli siatki z wypełnieniem, których komórki uzupełnia się żwirem lub piaskiem. Jest to sposób na zwiększenie stabilności gruntu i przygotowanie go pod budowę w miejscach, gdzie posiada on słabą nośność. Ze względu na prostotę tego rozwiązania jest ono tańsze, niż pozostałe technologie.