Estonia a Komisja Europejska

Podstawami w gospodarce Estonii, jest oczywiście jej otwartość, liberalna polityka gospodarcza oraz sprzyjający przedsiębiorczości jak i inwestycjom system podatkowy i bankowy. Głównie powrót gospodarki Estonii dotyczący wzrost już po kryzysie finansowym, opiera się na utworzeniu warunków, które sprzyjają wzrostowi przedsiębiorczości. Należy tutaj podkreślić, iż tempo danego wzrostu gospodarczego okazało się niskie, w roku 2016 osiągnie poziom 1,5%. W jak najbardziej możliwy sposób Estonia stara się zwiększyć wydajność swojej gospodarki, ale i promować rozwój produkcji i usług własnych.

Estonia relatywnie charakteryzuje się zrównoważonym budżetem, w roku 2014 nadwyżka wynosiła 1% PKB, rok później deficyt wynosił 1,5%, w pierwszej połowie 2016 roku deficyt był równy 0,2% oraz niskim długiem publicznym wynoszącym około 10% PKB, był on najniższy w całej UE. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2016 roku wynosiło 1.220 euro, zaś stopa inflacji uległa obniżeniu z poziomu 5% w 2011 r. praktycznie do zera, a na koniec pierwszej połowie 2016 roku -0,2%. Stopa bezrobocia spada systematycznie, z 16% w roku 2010, aż do 4,1% na koniec września 2016 roku. W strukturze całej gospodarki Estonii dochodzi do dominacji usług, które są głównym składnikiem PKB i wynoszą 71%, sam przemysł wytwarza 25% PKB, natomiast pozostałe gałęzie gospodarki, a w tym rolnictwo to 4% PKB. Gospodarka Estonii w dojść dużej mierze wykorzystuje swoje zasoby, jakimi są lasy oraz łupki bitumiczne. Estonia należny do krajów najmniej zależnym w całej UE od importu energii, jedynie 12% zapotrzebowania stanowi import, 15% ze źródeł odnawialnych, 78% produkcji energii, która pochodzi z wydobywanych tylko na miejscu łupków bitumicznych. Do największych handlowych partnerów Estonii należą Rosja, Szwecja, Niemcy, Łotwa, Finlandia i Litwa.

W pierwszym kwartale tego roku, stopa bezrobocia w Estonii znacznie skoczyła, bo aż z 15,5 procent pod koniec roku ubiegłego aż do 19,8 procent. To jak do tej pory zdecydowanie najwyższy poziom w bezrobociu w nadbałtyckiej republice i to od czasu odzyskania niepodległości, która nastała w roku w 1991, według AFP. Do deficytowych zawodów w Estonii zalicza się pracowników handlowych, monterów i pracowników produkcji, budowlańców. W owym państwie poszukiwani są pracownicy do przemysłu odzieżowego i tekstylnego, przemysłu metalowego oraz maszynowego, a także w hotelarstwie i gastronomi.