Dział spadku u notariusza – rodzaje działu spadku

Dział spadku służy do podzielenia go pomiędzy spadkobierców danego spadkodawcy. Dział spadku może mieć przy tym dwa rodzaje – dział umowny albo dział sądowy.

Do działu spadku dochodzi w sytuacji, gdy konieczne jest podzielenie spadku, który podarował spadkodawca swoim spadkobiercom. Z dokonaniem działu spadku znoszona jest wspólność majątku spadkowego, gdy spadek nabyło kilku spadkobierców.

Chociaż nie ma obowiązku podziału spadku, to jednak warto o niego zadbać, ponieważ pozwala on na rozdzielenie majątku na proporcjonalne części, a tym samym na uniknięcie poważnych sporów pomiędzy spadkobiercami.

Dzisiaj dział spadku u notariusza prowadzony jest najczęściej, na przykład oferuje go kancelaria notarialna w Łodzi Maciej Krakowiński oraz Magdalena Krakowinska.

Warto jednak wskazać, że dział spadku można wykonać również na drodze sądowej, czyli podczas postępowania sądowego.

Czym dokładnie różnią się pomiędzy sobą dział umowny spadku oraz dział sądowy? Zapraszamy do sprawdzenia!

Dział spadku – dział umowny

Umowny dział spadku to dział spadku, którego stronami są wszyscy spadkobiercy albo nabywcy udziału w spadku, gdy doszło do ich wcześniejszego zbycia.

Do działu umownego może dojść tylko wtedy, gdy każdy spadkobierca jest zgodny co do podziału, w tym do jego konieczności, sposobu oraz warunków działu.

Możemy podzielić taki spadek u notariusza. Wówczas notariusz odpowiada za wszystkie kwestie formalne i nie trzeba udawać się do sądu. Umowa o dział spadku jest wtedy łatwiejsza i szybsza do uzyskania.

Można skorzystać z tej metody także wtedy, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość albo inne prawa, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące nieruchomości – wtedy stosuje się tylko podział u notariusza.

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza nie będzie możliwe w sytuacji, gdy spadkobiercy nie zgadzają się co do podziału spadku.

Notariusze udzielą nam dokładnych informacji, kiedy taki dział spadku jest możliwy.

Dział spadku – dział sądowy

Jeśli pomiędzy spadkobiercami nie ma zgody co do podziału spadku, wtedy nabycie spadku u notariusza nie jest możliwe. Jedynym rozwiązaniem, aby wykonać podział spadku, jest skorzystanie z działu sądowego.

Warto wskazać, że sądowy podział spadku możliwy jest również w sytuacji, gdy pomiędzy spadkobiercami zachodzi zgoda co do konieczności, sposobu oraz warunków działu.

Stosuje się wówczas tryb nieprocesowy. Konieczne jest wniesienie odpowiedniego wniosku. Wniosek o dział spadku jest złożony z dwóch części: elementów standardowych dla każdego wniosku, a także elementów charakterystycznych dla danego wniosku. Elementy charakterystyczne zawiera kodeks postępowania cywilnego. Dotyczą one między innymi powołania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku czy też zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dział spadku u notariusza czy w sądzie?

Dla spadkobierców najwygodniejszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie podziału spadku notarialnie. Wówczas obowiązkami tymi zajmuje się wybrany notariusz Łódź czy też w innym mieście. To znacznie upraszcza procedurę, a także przyspiesza proces podziału spadku.

Z sądowego działu spadku najlepiej skorzystać wtedy, gdy pojawiają się spory dotyczące podziału majątku wchodzącego w skład spadku.