Komornik sądowy Warszawa Mokotów, czyli pomoc w odzyskaniu należności

Komornik sądowy w Warszawa Mokotów może spotkać się bezpośrednio z dłużnikiem, jeśli jest to możliwe i zażądać spłaty należności.

Komornik sądowy w Warszawa Mokotów

W przypadku problemów z odzyskaniem należności od dłużników, można zwrócić się po pomoc do profesjonalistów zajmujących się namierzaniem osób zalegających ze spłatą oraz ich majątków. Dla mieszkańców stolicy taką pomocą jest komornik sądowy Warszawa Mokotów – wystarczy się do niego zgłosić, by uzyskać nie tylko fachowe porady co do dalszych czynności w danej sytuacji, ale również praktyczną pomoc w odzyskaniu długu.  

Nie można jednak od razu zgłosić się do kancelarii komorniczej – w pierwszej kolejności należy odwiedzić odpowiedni sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Należy złożyć w nim pozew przeciwko dłużnikowi – wtedy sąd nada sprawie tytuł egzekucyjny. W następnej kolejności można zgłosić się do sądu pierwszej instancji i złożyć wniosek o nadanie sprawie klauzuli wykonalności. Sąd ma obowiązek nadać ją maksymalnie do trzech dni od złożenia wniosku, dzięki czemu w stosunkowo krótkim czasie można udać się do kancelarii komorniczej. 

Komornik sądowy w Warszawa Mokotów, czyli sprawy z pobliskiego rewiru

Komornik sądowy w Warszawie Mokotów zajmuje się sprawami głównie ze swojego rewiru, jednak może przyjąć sprawy również z całej stolicy oraz całego kraju. Jego głównym zadaniem jest namierzenie majątku dłużnika, jednak często wiąże się to również z poszukiwaniem samego zadłużonego, jeśli jego adres przebywania jest nieaktualny lub nieznany. Wierzyciel powinien przekazać kancelarii wszystkie posiadane przez niego dane odnośnie osoby zalegającej ze spłatą oraz wysokością jej długu. Pozostałymi informacjami zajmą się sami pracownicy kancelarii, którzy współpracują z wieloma instytucjami, mogącymi udzielić na ten temat wiarygodnych i aktualnych informacji. Kontaktują się m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Centralną Ewidencją Pojazdów oraz Centralną Ewidencją Ksiąg wieczystych, wysyłają także zapytania do rejestru PESEL czy systemu Ognivo, zbierającego informacje o rachunkach bankowych. Dzięki temu komornicy są w stanie szybko namierzyć dłużnika oraz sprawdzić wartość posiadanego przez niego majątku i ocenić, czy można w tej sytuacji odzyskać dług – a jeśli tak, to w jaki sposób. 

Jeśli nie jest to możliwe w sposób pieniężny, może zająć majątek należący do dłużnika, np. w formie ruchomości, nieruchomości, części wynagrodzenia lub rachunku bankowego. W przypadku nieruchomości, jej zajęcie jest możliwe tylko na wyraźne polecenie wierzyciela. Jeśli dłużnik zajmuje daną nieruchomość, a jest ona niezbędna do spłaty należności, komornik ma prawo dokonać eksmisji w celu zajęcia lokalu. W przypadku zajęcia wynagrodzenia dłużnika, przepisy prawa określają wysokość wypłaty, jaka jest wolna od zajęcia.  

Po przejęciu nieruchomości oraz nieruchomości, kancelaria organizuje licytację komorniczą, która umożliwia szybkie spieniężenie majątku w celu spłaty wierzycieli osoby zalegającej ze spłatami. Dzięki temu wierzyciele mogą w stosunkowo krótkim czasie odzyskać należne im pieniądze.