Komornik Warszawa Mokotów – pomoc w odzyskaniu należności finansowych

Komornik Warszawa Mokotów powinien otrzymać od wierzyciela podstawowe dane osobowe, dotyczące osoby zalegającej ze spłatą finansowych należności.

Komornik Warszawa Mokotów, czyli egzekwowanie długów

Wielu dłużników nie płaci należności w terminie – w niektórych przypadkach ciężko jest odzyskać choć część długu bez wchodzenia na drogę sądową. Jeśli należność nie jest spłacana w umówionym terminie, wierzyciel może zwrócić się po pomoc do odpowiednich organów. Co trzeba zrobić i kto może pomóc w takim przypadku? 

Komornik Warszawa Mokotów to pomoc dla wierzycieli, którzy zmagają się z brakiem spłaty ze strony dłużników na terenie stolicy. W sytuacji, kiedy dana osoba nie płaci w terminie należności, można skierować sprawę do sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Sąd po otrzymaniu pozwu nada sprawie tytuł egzekucyjny. W takim przypadku należy znów zwrócić się do tej instytucji, by otrzymać nadanie klauzuli wykonalności. Dopiero wtedy można zgłosić się do kancelarii komorniczej, podlegającej sądowi rejonowemu w Warszawie Mokotów.  

Nie jest jednak konieczne znanie wszystkich szczegółów – nawet w przypadku, gdy adres dłużnika jest nieznany lub dane są nieaktualne, po stronie kancelarii komorniczej leży odnalezienie wskazanej osoby. 

Komornik Warszawa Mokotów, czyli pomoc kancelarii komorniczej

Komornik po otrzymaniu zgłoszenia zajmuje się rozpoznaniem sytuacji majątkowej dłużnika. W tym celu odnajduje go i prosi o dostarczenie przez niego wykazu majątku, a jeśli ten nie zostanie dostarczony – zdobywa o nim informacje w inny sposób, posiłkując się danymi uzyskanymi z różnego typu instytucji. Kancelaria współpracuje w tym celu m.in. z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Centralną Ewidencją Ksiąg Wieczystych oraz Centralną Ewidencją Pojazdów. Może również sprawdzić rachunek bankowy wskazanej osoby dzięki systemowi Ognivo. Dzięki temu komornik uzyskuje rzetelne, prawdziwe informacje o majątku dłużnika i może ocenić jego możliwości spłaty należności oraz przystąpić do postępowania egzekucyjnego.  

Komornik w Warszawie Mokotów może przejąć ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika, a także jego wypłatę lub rachunek bankowy. Następnie uzyskane środki zostają przekazane na spłatę długu wierzycielowi. W przypadku ruchomości lub nieruchomości, zorganizowana zostaje licytacja komornicza, która ma na celu szybką sprzedaż przejętego od dłużnika majątku, a po jej spieniężeniu – spłacenie jego wierzycieli.  

Skorzystanie z usług kancelarii komorniczej pozwala często na najszybsze rozwiązanie sprawy tego typu – profesjonaliści sami zajmą się zdobyciem wszystkich niezbędnych danych w sprawdzonych, godnych zaufania źródłach, dzięki czemu są w stanie realnie ocenić majątek dłużnika. Zajmują się także jego odnalezieniem oraz namierzeniem jego majątku, co pozwala na szybsze przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego oraz licytacji. Warto zdecydować się na usługi doświadczonej kancelarii, która podchodzi do każdej sprawy w sposób w pełni indywidualny – wtedy można liczyć na fachowe usługi, które doprowadzą do pozytywnego zakończenia sprawy.