Geokompozyt i pozostałe geosyntetyki – charakterystyka i zastosowanie

Geokompozyt to połączenie wszystkich pozostałych geosyntetyków, dlatego posiada najwięcej zastosowań.

Geokompozyt

Geokompozyt należy do geosyntetyków, czyli materiałów polimerowych, które znajdują zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, przy czym najczęściej są wykorzystywane w budownictwie drogowym. Dzięki ich właściwościom i bardzo dużej wytrzymałości są jednym z najskuteczniejszych rozwiązań. Odznaczają się prostotą i krótkim czasem montażu, a ich ceny nie są wysokie, co sprawia, że należą do coraz popularniejszych materiałów, wykorzystywanych przy tworzeniu konstrukcji różnego typu.  

Geokompozyt a wzmacnianie gruntów

Może być wykorzystywany do wzmacniania gruntów – w takim przypadku wykorzystuje się geowłókniny, które łączy się siatką lub włóknami. W efekcie powstaje trwałe, sztywne wzmocnienie, przygotowujące grunt pod budowę np. dróg. Geokompozyt wykorzystuje się także w przypadku wzmacniania do bitumicznych nawierzchni drogowych, stosując geowłókniny, które łączy się siatką lub wiązkami włókien szklanych. Mogą znaleźć zastosowanie także przy konstrukcjach drenażowych – w tym przypadku stosuje się geowłókniny filtracyjne, które doskonale przepuszczają wodę, zatrzymując przy tym zanieczyszczenia. Z ich pomocą wykorzystuje się także materiały drenażowo-uszczelniające, z jednej strony stosując filtrującą geowłókninę, z a drugiej nieprzepuszczalną geomembranę. Dodatkowym zastosowaniem jest ochrona przed erozją, np. konstrukcji znajdujących się przy morzu.  

Poza geokompozytami, mamy do czynienia z poszczególnymi materiałami polimerowymi, stanowiącymi geosyntetyki. Należy do nich wspomniana geowłóknina, posiadająca najwięcej zastosowań ze względu na rozległe właściwości. Jest wykonywana z włókien poliestrowych lub polipropylenowych. Bardzo dobrze przepuszcza wodę, dlatego stosuje się ją jako filtr, np. zapobiegający zamuleniu cieczy. Może być także stosowana jako warstwa ochronna lub separacyjna. Geowłóknina może być stosowana także pod drogi dojazdowe itp. 

Kolejnym materiałem są geotkaniny, nazywane także geotekstyliami. Wytwarza się je z pasm lub wiązek polimerowych. Są bardzo wytrzymałe, dlatego znajdują zastosowanie w konstrukcjach wzmacniających, np. przy budowie dróg czy wzmacnianiu zboczy. Chroni przed erozją, filtruje, może także być stosowana do odprowadzania płynów.  

Wśród geosytnetyków znajdują się również geosiatki, czyli włókna polimerowe, które są ze sobą zgrzewane lub splatane w sztywną siatkę o małych oczkach. Materiał ten świetnie osadza się na gruncie z kruszywa, ponieważ zazębia się z nim. Dzięki wysokiej sztywności jest bardzo trwały, a także bardzo prosty w montażu. Jest odporny na wysokie temperatury, może więc stanowić także zbrojenie dla asfaltu.  

Geokraty to siatki tworzące konstrukcje składające się z komórek, które wypełnia się kruszywami, np. żwirem lub piaskiem. Stosuje się je przy wzmacnianiu gruntów o bardzo niskiej nośności – tworzą na nich stabilną warstwę, na której można rozpocząć budowę powierzchni wymagających odporności na obciążenia, np. dróg odpornych na powstawanie kolein.